ЗА НАС

Нашиот тим


ФАНА ХРИСТОВСКА

Директор


Телефон: +389 (0) 71 240 809
Е-маил: contact@elkolekt.mk
ТАЊА ЃОРЃИЕВА

Оперативен Менаџер


Телефон: +389 (0) 78 344 903
Е-маил: contact@elkolekt.mk

ИРЕНА БОШКОВ

Административен Менаџер


Телефон: +389 (0) 75 345 410
Е-маил: contact@elkolekt.mk

ЗДРАВКО ЗИНЗИРОВ

Маркетинг Менаџер


Телефон: +389 (0) 76 252 242
Е-маил: contact@elkolekt.mk

ЕЛКОЛЕКТ © 2014 Сите права се задржани